Издаване на докладите

15 септември 2015 г. – срок за предаване на докладите от конференцията за издаване.

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Програма на конференцията

Време: 22 април 2015 г.

Място: зала 1 в Ректората на СУ “Свети Климент Охридски”

9.30 – Откриване

9.45-11.15

 • проф. Валентин Канавров (ЮЗУ) – Как е възможна една трансцендентална феноменология от Кантов тип?
 • доц. Георги Донев (ЮЗУ) – Евристика на трансценденталния метод
 • доц. Кристиян Енчев (ИИОЗ, БАН) – Двойната (не)възможност на метафизическата форма като виртуалистки концепт

11.30 – 13.00

 •  проф. Димитър Денков (СУ) – Субект-обект-проект: към разбирането на трансценденталната аперцепция
 • проф. Димитър Цацов (ВТУ) – Критическата школа Фриз-Нелсон-Торбов – традиция, която трябва да се продължи
 • доц. Огнян Касабов (СУ) – Жизнено чувство и предустановена хармония: Кант между Лайбниц и Ницше

13.00-14.00 – почивка

14.00 – 15.00

 •  чл.-кор. проф. Ангел Стефанов (ИИОЗ, БАН) – Кант и развитието на геометрията
 • доц. Росен Люцканов (ИИОЗ, БАН) – Неевклидова геометрия в “Критика на чистия разум”

15.15 – 16.45

 •  доц. Иван Колев (СУ) – От емпирична психология (Баумгартен) към прагматична антропология (Кант)
 • доц. Христо  Стоев (МГУ) – Към разграничението между теоретически и практически разум или за пълните заглавия на първите две критики.
 • доц. Ивайло Димитров (ИИОЗ, БАН) – Кантовата трихотомия на силата

17.00-18.30

 • д-р Силвия Кръстева – Възможността на чистото философско познание по Кант
 • Вера Любенова – Нещото само по себе си у Кант и неговите вариации при Селарс
 • доц. Георги Ангелов (ИИОЗ, БАН) – Времето като източник и основа на формиращия синтез (фигурната синтеза и изобразяването на естетически идеи)
Posted in Uncategorized | Leave a comment

22 април 2015

Конференция за Кант (KANTIANA BULGARICA).

portrait-of-immanuel-kant

Posted in Uncategorized | Leave a comment