Сборник с докладите 2015

Срок за предаване на докладите: 15 септември 2015 г.

Предадени доклади:

  • Ангел Стефанов – Кант и развитието на геометрията
  • Валентин Канавров – A priori в строг концептуален смисъл
  • Иван Колев – От емпирична психология (Баумгартен) към прагматична антропология (Кант)
  • Ивайло Димитров – Kant’s Trichotomy of the Force
  • Росен Люцканов – Неевклидова геометрия в „Критика на чистия разум”? Символично конструиране отвъд диктата на чистия наглед
  • Христо Стоев – Към разграничението между теоретически и практически разум или за пълните заглавия на първите две критики на Кант

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s