Участници

 • чл.-кор. проф. Ангел Стефанов (ИИОЗ, БАН) – Кант и развитието на геометрията
 • проф. Валентин Канавров (ЮЗУ) –
 • доц. Георги Донев (ЮЗУ) – Евристика на трансценденталния метод
 • проф. Димитър Денков (СУ) – Субект-обект-проект: към разбирането на трансценденталната аперцепция
 • проф. Димитър Цацов (ВТУ) – Критическата школа Фриз-Нелсон-Торбов – традиция , която трябва да се продължи
 • доц. Ивайло Димитров (ИИОЗ, БАН) – Кантовата трихотомия на силата
 • доц. Иван Колев (СУ) – От емпирична психология (Баумгартен) към прагматична антропология (Кант)
 • доц. Кристиян Енчев (ИИОЗ, БАН) – Двойната (не)възможност на метафизическата форма като виртуалистки концепт
 • доц. Огнян Касабов (СУ) – Жизнено чувство и предустановена хармония: Кант между Лайбниц и Ницше
 • доц. Росен Люцканов (ИИОЗ, БАН) – Неевклидова геометрия в “Критика на чистия разум”
 • доц. Христо  Стоев (МГУ) – От разграничението между теоретически и практически разум до понятието за habitus у Кант
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s